Algmedel till dammar


Direktverkande algmedel till trädgårdsdammar som tar kål på algerna. Dessa algmedel används mot befintliga alger. Även med ett bra filter kan det ibland bildas alger då kan ett bra algmedel vara lösningen. Mer info om alger:

Info alger i dammen