Boanas Logo

Alger i dammen?


Svävalger


Trådalger


Slam / flytande alger

Algproblem?


Alger finns naturligt i de flesta dammar och en viss mängd alger får man alltid räkna med. Det är när det blir för mycket av dem som de skapar problem. På den här sidan finns tips på hur du kan hålla dem i schack.


Generella tips:


- Vill man undvika alger i en trädgårdsdamm så spelar storleken och utformningen roll. Små grunda dammar blir snabbt uppvärmda och får mycket sol = perfekta förutsättningar för alger. En större och djupare damm klarar sig ofta bättre.


- Vattenkvalitén i dammen är viktig för att den naturliga nedbrytningen i dammen ska fungera och det påverkar även algtillväxten. Testa därför ditt vatten regelbundet och vid behov justera vattenvärdena.


- Pump och filter måste vara rätt anpassade för dammen. För dålig cirkulation och rening av vattnet brukar resultera i ökad algtillväxt. Se därför till att ha ett rätt dimensionerat pump och filtersystem till din damm.


- Växterna i dammen hjälper till att hålla algerna i schack. Näringsöverskott i vattnet ger ökad algtillväxt. Därför har dammväxter som tar upp näring från vattnet en viktig uppgift i dammen. Växterna ger även skugga vilket är bra för dammens fiskar. Bristen på sol påverkar även algernas tillväxt negativt.


- Mängden fisk i dammen är en annan faktor som påverkar algtillväxten då fiskfoder och fiskavföring bidrar till näringsöverskottet som ofta uppstår i en damm. För mycket fisk bidrar ofta till algproblem. Mycket skräp och organiskt materiel på botten som förmultnar bidrar också till näringsöverskottet. Regelbunden städning hjälper till.


- Om möjligt så kan regelbundna delvattenbyten hjälpa till. Byt ca 10-20% vatten regelbundet, detta ger ofta bättre vattenkvalité. Dammvatten kan med fördel användas till bevattning då det är näringsrikt. Bra vid vattenbyte!


- Håll koll på dina vattenvärden. Att regelbundet testa vattnet är ofta en bra idé. Bra vattenvärden ger en bättre biologisk nedbrytning då goda bakterier trivs bättre i bra vatten. Även växter och fiskar mår bättre med stabila vattenvärde.


Olika sorters alger


Svävalger


Svävalger är encelliga alger som färgar vattnet grönt. Ofta blir problemen med svävalger som störst på våren men ofta blir det naturligt bättre när  dammens växter börjar växa samt pumpar och filter kommer igång. Fortsätter de att vara ett problem så kan man göra detta:


- UV-C är effektivt mot svävalger och en rätt dimensionerad UV-C enhet löser ofta problemet snabbt.


- En långsiktig lösning är ofta att plantera ordentligt med dammväxter samt se över fiskbeståndet. Växterna motverkar alger genom att ta upp näring från vattnet. Allt för mycket fisk ger näringsöverskott. Här gäller det att skapa balans.


- Numera finns effektiva algmedel som motverkar svävalger. Pond Zinger och Aqua Clear är två preparat som fungerar bra mot svävalger.


Trådalger


Trådalger trivs i friskt, syrerikt och näringsrikt vatten. De växer ofta i eller nära vattenfall och på andra ställen där vattnet rör på sig. Att de trivs i bra vatten kan göra dem besvärliga att bli av med men det finns några knep:


- Våra generella tips längre upp gäller även för trådalger. En damm i bra balans är det bästa tipset för att långsiktigt slippa algproblem


- Mot trådalger finns det också algmedel som fungerar effektivt. Våra mest sålda algmedel mot trådalger är Oxy Stabil samt Colombo Algisin. Dessa dödar algerna snabbt. Vid användning av dessa två preparat är det viktigt att hålla koll på syretilförseln i dammen. En extra luftpump kan hjälpa till. Man behöver också hålla koll på befintliga pumpar och filter så inte döda alger ställer till det. Numera finns det även nya naturliga algmedel som funkar bra. Ett exempel på detta är kornhalmsextrakt som framställs av kornhalm.


- Vill man ta bort algerna manuellt kan en algborste vara till bra hjälp. Med den kan man snurra upp algerna för att avlägsna dem från dammen.


- Behandlar man trådalger med algmedel typ Algisin eller Oxy stabil blir det naturligt mycket döda alger i vattnet. Därför är ett tips att städa dammen ordentligt efter behandling. Detta sker enklast med en håv eller ev. en slamsugare. Blir det mycket döda alger på botten kan även slamborttagningsmedel t.ex Biox eller Pondteams slamborttagare hjälpa till.


Slam på botten samt flytande alger


Mycket slam, döda alger och växter på botten påverkar vattenkvalitén negativt. Vid varmt väder kan bottensediment även flyta upp till ytan. Därför är det viktigt att avlägsna så mycket som möjligt. Så här gör man enklast:


- Använd håv eller slamsugare för att fånga upp så mycket slam och bottensediment som möjligt. Allt skräp som hamnar på botten innehåller mycket näring. Därför viktigt att avlägsna detta så gott det går. Dessa redskap kan med fördel även användas till flytande alger samt slam som flyter upp till ytan.


- Även här finns det algmedel som hjälper till t ex Pondteams Slamborttagare, Sludge Answer & Absolute Pearls.


- Bildas det väldigt mycket slam på botten kan det även vara ett tecken på att den biologiska nedbrytningen i dammen fungerar dåligt. Gör gärna ett vattentest och vid behov justera vattenvärdena.


Brunt/grumligt vatten

Brungrumligt vatten beror normalt inte på alger. Vid problem med grumligt vatten är ett tips att kolla noga vad vattnet har för färg. Är vattnet gröngrumligt så är det ofta svävalger och de kan bekämpas, se tips ovan. Är det mer åt det bruna hållet så är det lite knepigare då det ofta är smuts och partiklar som grumlar vattnet. Detta kan man göra:


- Sök orsaken. Det kan till exempel vara jord från dammväxter eller lera från näckrosor som läcker ut i dammen. Med fiskar som bökar runt blir vattnet snabbt grumligt om man inte är noggrann när man planterar. Följ därför alltid våra tips och råd vid plantering. Andra orsaker kan vara torv utmed dammkanterna, det kan ge humusfärgat vatten. Tänk även på att hålla jord och sand på plats utmed dammkanten. Vikigt att inte planteringsjord från närliggande trädgårdsland hamnar i dammen.


- Satsa på ett bättre dammfilter. Har man mycket partiklar i vattnet behövs ett bra mekaniskt filter. Exempel på sådana filter är sievefilter och trumfilter vilka är bra på att fånga upp partiklar och skräp.


- Även slamborttagare och produkter som främjar en god nedbrytning i dammen ger ofta klarare och renare vatten då de påskyndar nedbrytningen av slam och algrester som ligger på botten. T ex  slamborttagare, Pondbomb eller Bacto Pearls.