Boanas Logo

Algmedel mot trådalger

Algmedel som tar bort trådalger

Trådalger kan vara ett gissel i trädgårdsdammar. De trivs bäst i dammar med näringsrikt vatten. Vid behandling med algmedel är det viktigt att döda alger avlägsnas från dammen, annars kan de bli grogrund för nya alger.

Allmänna tips för hur du blir av med alger: Info alger i dammen