Boanas Logo

Showerfilter

Shower och tricklefilter till koidammar

Ett shower filter är ett riktigt bra biologiskt filter till trädgårdsdammar. Kan användas till alla dammtyper och fungerar riktigt bra i fiskrika dammar t.ex koidammar.

Många nya modeller till riktigt bra priser