Skimmers


Med en skimmer fångas smuts och skräp upp från ytan i dammen. Mycket effektiva! En fungerande skimmer spar arbete och ger bättre vatten i trädgårdsdammen.

Ger bättre vatten och enklare underhåll!