Boanas Logo

Dammväxter

Dammväxter och sumpväxter

Vackra dammväxter till trädgårdsdammar. Vi har ett bra grundsortiment av dammväxter. Kanttäckare och sumpväxter för den grunda delen av dammen liksom flytväxter och undervattensväxter.

Dammväxter skickas på måndagar för att de snabbt ska komma fram. Beställning gjord idag skickas på Måndag! Tänk på att hämta ut dina växter så snabbt det går hos ombudet.