Trumfilter


Trumfilter, vårt mest effektiva mekaniska filter för dammen! Ger kristallklart vatten. Drömmen för dammar med hög belastning. Våra trumfilter är självrengörande vilket ger enkelt underhåll!

Perfekt till koidammar och baddammar

När ska man välja ett trumfilter?

Trumfilter är ett väldigt effektivt mekaniskt filter som dessutom är självrengörande. Perfekt till dammar med hög belastning där man ställer krav på vattenkvalitén. T ex koidammar och baddammar eller andra större dammar.

En storfördel med de flesta trumfilter är att de fungerar både pumpmatat samt gravitationsmatat med bottenavlopp.

En nyhet är våra kombifilter samt trumfilterset. Detta är ett komplett filterset där även biodel ingår. Trumman sköter den mekaniska reningen och biodelen tar hand om den biologiska reningen. Ett trumfilter passarväldigt bra till t ex baddammar och koidammar. Mer info här:

Info koidammar

Info baddammar