Boanas Logo

Näckrosor

Näckrosor som planteras i trädgårdsdammen

Vackra näckrosor till trädgårdsdammar. Vad vore en trädgårdsdamm utan dessa växter? Förutom att de pryder dammen så gör näckrosorna även nytta i densamma. De ger nödvändig skugga för fiskar och motverkar algtillväxt.

Dammväxter skickas på måndagar för att de snabbt ska komma fram. Beställning gjord idag skickas på Måndag! Tänk på att hämta ut dina näckrosor så snabbt det går hos ombudet.