Boanas Logo

Solcellsdrivna Fontänpumpar

Solcellspumpar till dammar och fontäner

Den stora fördelen med våra solcellsdrivna pumpar är såklart att ingen elanslutning behövs, de drivs av solens energi. Dessa pumpar fungerar bäst i små dammar och kar. Perfekt där det saknas el.

Bra miljöval, drar ingen ström!