Boanas Logo

Förfilter dammar

Förfilter till större dammfilter

Ett förfilter gör stor nytta i dammen! Speciellt i dammar med mycket fisk t ex koidammar rekommenderar vi ett förfilter före biofiltret. Ta en extra titt på våra sieve filter och trumfilter. De gör underverk i dammar med hög belastning såsom koidammar och baddammar.

Info förfilter

När behövs ett förfilter?

I mindre dammar med ett normalt fiskbestånd så räcker ett ordinärt dammfilter väl till och det behövs inget extra förfilter.

I en damm med hög belastning t ex en koidamm eller baddamm så gör ett förfilter stor nytta. Våra sievefilter och trumfilter sköter den mekaniska reningen samtidigt som de förbättrar effekten på ditt biologiska filter.

Ta en titt på filterlösningen nedan. Ett gravitationsmatat filtersystem enligt bilden är en riktigt bra filterlösning till de flesta större dammar.

Vår mest sålda filterlösning till koidammar och baddammar.