Boanas Logo

Algmedel mot svävalger

Algmedel som bekämpar svävalger

Svävalger eller grönt vatten är relativt vanligt i trädgårdsdammar, speciellt i nyanlagda dammar kan det bli ett stort problem. Oftast blir det bättre med tiden, vill man skynda på processen finns UV-C och algmedel att ta till.

Allmänna tips för att bli av med alger: Info alger i dammen