Boanas Logo

Planteringsmaterial

Planteringsmaterial för dammväxter

Här finns allt som behövs för att plantera dammväxter och näckrosor. Jord, lera och andra planteringstillbehör. Mer info om hur du planterar näckrosor & dammväxter finner du nedan.

Plantera Näckrosor Info...

Plantera Dammväxter info...