Testset till dammar


Ett testset är bra när du vill kolla vattenkvalitén i trädgårdsdammen. Bra vattenvärde är viktigt för en välmående damm och friska fiskar. Med våra testset testar du enkelt de viktigaste vattenvärdena.