Boanas Logo

Testset till dammar

Testset som mäter olika vattenvärden

Ett testset är bra när du vill kolla vattenkvalitén i trädgårdsdammen. Bra vattenvärde är viktigt för en välmående damm och friska växter och fiskar. Med våra testset testar du enkelt de viktigaste vattenvärdena.

Tips! Om vattenvärdena i dammen är bra fungerar den naturliga nedbrytningen bättre.