Boanas Logo

Dammfilter större dammar

Dammfilter till större koidammar och baddammar

Prisvärda dammfilter för större dammar. Många olika modeller att välja bland, vi har filtret du söker. Stora lager ger riktigt snabba leveranser, vi lagerför samtliga modeller. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Bra priser och supersnabba leveranser!

Info filter till stora dammar

Välja rätt dammfilter

Tabellen hjälper dig att välja rätt filter till din damm. Är du osäker på vilket filter som passar finns mer info om olika modeller här:

Info dammfilter

För att ett dammfilter ska fungera måste det gå 24 timmar om dygnet för att undvika syrebrist.

Mängden fisk påverkar hur stort filter som behövs. Ha aldrig mer fisk i dammen än vad ditt filter klarar av.

Maxdjupet i dammen bör inte understiga 65 cm om du har fiskar i dammen. Har du mycket fisk eller koi bör dammen vara minst 140 cm djup, gärna djupare.

Idealiskt för dammen är 6-8 soltimmar per dag. I en vanlig prydnadsdamm med lite fisk är dammväxter viktiga då de hjälper till att hålla algerna i schack. Växterna bör täcka minst ca 30% av vattenytan för bra balans. Undantaget är koidammar där en striktare design med mindre växter ofta är att föredra. Mer info om olika dammtyper här:

Info prydnad/näckrossdammar

Info koidammar

Info baddammar

Dimensionering Filter - Dammstorlek

Filter Utan Fisk Lite Fisk Mycket Fisk/Koi Baddammar
Bioclear 15000 Max 15000 l. Max 7500 l. Max 3750 l. -- --
Bioclear XL 30000 Max 30000 l. Max 15000 l. Max 7500 l. -- --
Bioclear XL 40000 Max 40000 l. Max 20000 l. Max 10000 l. -- --
Bioclear XL 80000 Max 80000 l. Max 40000 l. Max 20000 l. -- --
Filtoclear 19000 Max 19000 l. Max 9500 l. Max 4750 l. -- --
Filtoclear 31000 Max 31000 l. Max 15500 l. Max 7750 l. -- --
Screenmatic 40000 Max 40000 l. Max 20000 l. Max 10000 l. Max 20000 l.
Screenmatic 60000 Max 60000 l. Max 30000 l. Max 15000 l. Max 30000 l.
Screenmatic 90000 Max 90000 l. Max 45000 l. Max 22500 l. Max 45000 l.
Screenmatic 140000 Max 140000 l. Max 70000 l. Max 35000 l. Max 70000 l.
Econobead EB-50** Max 80000 l. Max 40000 l. Max 20000 l. Max 40000 l.
Ultrabead UB-60** Max 125000 l. Max 80000 l. Max 40000 l. Max 80000 l.
Ultrabead UB-100** Max 180000 l. Max 120000 l. Max 60000 l. Max 120000 l.
Ultrabead UB-140** Max 300000 l. Max 200000 l. Max 100000 l. Max 200000 l.
Ilex Combi 20 Max 70000 l. Max 40000 l. Max 20000 l. Max 40000 l.
Makoi Biodrum 30 Max 100000 l. Max 60000 l. Max 30000 l. Max 60000 l.
Makoi Biodrum 50 Max 180000 l. Max 100000 l. Max 50000 l. Max 100000 l.
Makoi Biodrum 100 Max 300000 l. Max 200000 l. Max 100000 l. Max 200000 l.