Dammfilter större dammar


Prisvärda dammfilter för större dammar. Många olika modeller att välja bland, vi har filtret du söker. Stora lager ger riktigt snabba leveranser, vi lagerför samtliga modeller. Kontakta oss gärna för rådgivning.

Bästa pris och supersnabba leveranser!

Välja rätt dammfilter

Tabellen hjälper dig att välja rätt filter till din damm. Är du osäker på vilket filter som passar finns mer info om olika modeller här:

Info dammfilter

För att ett dammfilter ska fungera måste det gå 24 timmar om dygnet för att undvika syrebrist.

Mängden fisk påverkar hur stort filter som behövs. Ha aldrig mer fisk i dammen än vad ditt filter klarar av.

Maxdjupet i dammen bör inte understiga 65 cm om du har fiskar i dammen. Har du mycket fisk eller koi bör dammen vara minst 130 cm djup, gärna djupare.

Idealiskt för dammen är 6-8 soltimmar per dag. I en vanlig prydnadsdamm med lite fisk är dammväxter viktiga då de hjälper till att hålla algerna i schack. Växterna bör täcka minst ca 30% av vattenytan för bra balans. Undantaget är koidammar där en striktare design med mindre växter ofta är att föredra. Mer info om olika dammtyper här:

Info prydnad/näckrossdammar

Info koidammar

Info baddammar

Våra Beadsfilter fungerar allra bäst tillsammans med ett bra förfilter t ex en sieve eller trumfilter. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.


Tryckfilter rekommenderas inte till allt för fiskrika dammar t.ex koidammar med hög belastning. Då behövs större filter.