Boanas Logo

Näckrosdammar

Vad är en näckrosdamm/prydnadsdamm?

För oss är det en vacker damm med växter, vattenspel och lite fisk såsom på bilderna ovan. Väldigt många dammar passar in på den beskrivningen och det är den vanligaste dammtypen. Anledningen att vi vill kategorisera olika dammtyper är att de helt enkelt är så olika. De praktiska råd som gäller för en prydnadsdamm gäller inte alltid för en koi eller baddamm...

Hur bygger man den?

I en prydnadsdamm är ett av nyckelorden biologisk balans. Är man noggrann när man bygger blir belöningen en vacker och lättskött damm i trädgården. Här följer våra bästa tips.

- Använd ett bra tätskikt. EPDM gummiduk är ett bra val som håller länge. Dessa dukar finns i många olika storlekar och det är ofta det bästa valet. En fiberduk/skyddsmatta under duken behövs som skydd mot vassa föremål.

- Tänk över designen. Större och lite djupare dammar får ofta bättre vattenkvalité än små och grunda dammar. Ett annat skäl att göra en ordentlig djuphåla är att fiskarna klarar sig bättre då. Djupet är viktigt både på sommarn och vintern för att jämna ut temperaturskillnader. Ett råd är att bygga en hylla utmed kanterna i dammen. En grundzon på ca 10-20 cm rund dammen gör det enklare att få till snygga kanter. Stenar och annat ligger kvar bättre. Det blir även enklare att plantera dammväxter då sumpväxter trivs på relativt grunt vatten.

- Försök skapa en damm som är i balans. Det kanske låter flummigt men är egentligen hyfsat enkelt. En damm med bra och stabila vattenvärden med en bra fungerande nedbrytning kräver relativt små och billiga filter. I en prydnadsdamm så är växterna inte bara dekorativa, de hjälper även till med reningen av vattnet. Dammväxter förbrukar överskott av näring, de ger välbehövlig skugga samt så mycket mer. Se därför till att inte snåla med växterna. Alla sorters dammväxter är nyttiga t ex sumpväxter, undervattensväxter och näckrosor.

- Lagom är bäst när det gäller fisk. Om växterna gör nytta och tar upp näring från vattnet kan man förenklat säga att det är tvärtom med fiskarna. Fiskfoder är väldigt näringsrikt så många och stora fiskar i dammen kan bidra till ett stort näringsöverskott. Vårt råd är därför att hålla fiskbeståndet på en lagom nivå då allt för många fiskar ofta skapar problem. Bra fisksorter i en prydnadsdamm är t ex guldfisk & guldid. En annan trevlig fisk i små dammar är regnbågselritsa som inte blir lika stor som guldfisken. Koi är fantastiska fiskar men de kan ställa till problem i en prydnadsdamm. Dels p.g.a. sin storlek (kan bli upp till metern långa) men även för att karpfiskar gärna äter upp växterna.

- Satsa på ett bra filter. Den här typen dammar är relativt enkla att rena men ändå så gör pump och filter stor nytta. Ett rätt dimensionerat tryckfilter eller flödesfilter gör ofta jobbet. Ett tryckfilter har fördelen att det är tätt vilket gör det enkelt att bygga ett vattenfall bredvid dammen.

Tveka inta att kontakta oss om du har frågor angående dammar och dammbygge, vi finns här för att hjälpa dig!

Lämpliga filtersystem till en prydnadsdamm: