Boanas Logo

Nivåvakter

En nivåvakt används t ex om du vill ha en konstant nivå i dammen med automatisk påfyllning. Kan även vara användbar när man vill ha automatisk tömning av dammen.