Boanas Logo

Algmedel mot bottenslam

Algmedel som tar bort bottenslam

Slam på botten bildas är en restprodukt som bildas av t.ex döda växter, löv och fiskavföring. Med bra vattenvärden och en bra slamborttagare skyndar du på nedbrytningsprocessen. Även håv och slamsugare gör stor nytta.

Allmänna tips hur du blir av med alger: Info alger i dammen