Boanas Logo

Preparat för bättre vattenkvalité

Vattenförbättrande medel till trädgårdsdammar

Bra vattenvärden har stor betydelse för hur saker fungerar i dammen. Med stabila vattenvärden mår fiskar och växter bättre och den naturliga nedbrytningen i dammen fungerar som den ska.


Tips, testa ditt vatten regelbundet, testset och info om olika vattenvärden hittar du här: testset & vattenanalys