Boanas Logo

Bygga koidamm


Tips på vägen

En koidamm skiljer sig ganska mycket från en vanlig damm både när det gäller konstruktion samt val av pump/filter. Den här sidan är för dig som tillbygga en riktig koidamm utan kompromisser när det gäller fiskmängd. Gör rätt från början så blir belöningen en lättskött damm där fiskarna trivs. Våra bästa tips för ett lyckat resultat.

- Använd ett bra tätskikt. EPDM gummiduk är ett bra val som håller länge. Det är dessutom ett prisvärt alternativ för dig som tänker stort. Ett annat alternativ kan vara att gjuta sidorna och använda Impermax flytande gummi som tätskikt.

- Bygg ett gravitationsmatat filtersystem med bottenavlopp i dammen och du kommer aldrig att ångra dig. Fördelen med ett bottenavlopp är att mycket partiklar och skräp sugs ut den vägen för att sedan fastna i förfiltret. Ett citat från en erfaren koidammsbyggare: "att bygga en koidamm utan bottenavlopp är som att bygga en toalett utan spolning". Kanske något överdrivet men tänkvärt.

- Satsa på ett bra förfilter som sköter den mekaniska reningen i dammen. Ju fortare skräp och annat filtreras bort desto bättre fungerar reningen i biofiltret. Ett bra förfilter t ex sieve eller trumfilter ger garanterat bättre vattenkvalité och enklare underhåll.

- Välj ett rätt dimensionerat biofilter redan från början. Koi är stora och matglada fiskar som ställer krav på vattenreningen. Biofiltrets uppgift är att bryta ner skadliga ämnen i vattnet för att ge bättre vattenkvalité. Dimensioneringen är viktig, storlek på dammen och mängden fisk är faktorer som påverkar. Tre olika biofilter som ofta används i koidammar: moving bed, bead filter och shower filter. Kontakta oss gärna för rådgivning.

- Sist men inte minst så tänk över designen. I en prydnadsdamm med lite guldifskar så är ofta råden att plantera mycket då växterna hjälper till att rena vattnet. I en koidamm är detta inte lika givet. Många koidammsbyggare föredrar en ganska strikt design med få eller inga växter och där fokus ligger på enkel rengöring. Bilderna längst upp på sidan visar ett par riktigt fina koidammar. Lägg märke till den ganska strikta designenoch avsaknaden av växter i vattnet.

Tveka inta att kontakta oss om du har frågor angående koidammar, vi finns här för att hjälpa dig!


Två bra filtersystem till koidammar: