Boanas Logo

Olika dammfilter

Att välja rätt filtersystem till dammen är viktigt om man vill ha en vacker och lättskött damm. Enligt oss ska ett bra dammfilter klara av både den mekaniska och den biologiska reningen av dammen. Nedan följer en genomgång av våra mest sålda filter.

Pump med inbyggt filter


Detta är vårt minsta filter som passar bäst till de allra minsta dammarna t ex färdigformade kar. Till en liten damm med mindre fiskar så är det här ett prisvärt och väl fungerande filter. Inbyggd UV-C hjälper till att hålla vattnet klart.

  • Fördelar: Kompakt och enkelt att använda -- Prisvärt jämfört med andra modeller -- Det medföljer både fontänmuntycke samt slanganslut.
  • Nackdelar: Begränsad kapacitet, fungerar mindre bra i fiskrika dammar. Kräver mer underhåll än andra filtermodeller.