Boanas Logo

Bygga Rotzonsfilter

Det har länge varit känt att trots filter och pumpar blir det ändå alger. Förklaringen är enkel om du läst din biologi om nedbrytningen. Syrekrävande bakterier bryter ned ammonium/ammoniak till nitrit och därefter till nitrat och fosfater. STOPP! Nitrat och fosfat = växtnäring. Där har du förklaringen. För att bryta ner nitrat krävs det växter eller en syrefattig miljö med nyttiga bakterier som  omvandlar växtnäringen till vanlig kvävgas.

Ett rotzonsfilter är unikt då det klarar att bryta ner näringsämnen (nitrat) i vattnet på ett naturligt sätt.

Så här fungerar ett rotzonsfilter:

Vatten från dammen pumpas ner i botten av filtret. Det stiger sakta uppåt genom filtermaterialet och rinner tillbaka ner i dammen. Längst upp planteras snabbväxande sumpväxter t.ex. Kaveldun, Iris, Säv m.m. Det är viktigt att pumpen inte är för stark då flödet inte får vara för stort. Det byggs upp en nyttig bakteriekoloni i filtermaterialet. Detta bryter ner nitrater och fosfater och minskar förutsättningen för alger. Filtret behöver i princip ingen skötsel då smuts som kommer från dammen bryts ner av växterna och bakterierna. Observera att djupet på filtret (minst en meter) och ett långsamt flöde är viktigt. Använd inte för stor pump.

Vi skall här förklara hur du själv kan bygga ett filter som klarar sista steget i nedbrytningen. Filtret skall kombineras med vanliga konventionella filter.


1. Börja med att vid sidan om dammen gräva en grop som motsvarar ca 10% av dammens vattenvolym. För att få vattnet att rinna tillbaka i dammen bör rotzonsfiltret placeras ca 10 cm högre än dammen och ha fall ner mot den sidan som gränsar mot dammen. Önskar man placera rotzonsfiltret en bit bort från dammen, kan vattnet ledas tillbaka via en liten bäck. Det är viktigt att rotzonsfiltret är djupt, så du får en syrefattig miljö. Klä filtergropen med gummimatta. I botten lägger du en dränerings slang eller ett rör som du borrar hål i (se bilden). Du limmar ett stigar rör så vatten från dammen kan pumpas ner i botten genom röret.


2. När röret är på plats är det dags att börja fylla på med lavasten. Lavasten är naturens eget filtermaterial, perfekt att använda då den är porös och hålig. Där kan goda bakterier växa och frodas. Vi säljer lavasten i storpack. I det här exemplet används ca 800 liter lavakross.


3. När filtret är fyllt med lavasten är det dags att plantera dammväxter som ytterligare förbättrar funktionen på filtret. Dammväxterna tar också upp näringen från vattnet.


Till det här exemplet har vi använt följande produkter:


-  Gummmimatta som tätskikt ca 4 x 4 meter

-  Lavakross 800 liter

-  PVC tryckrör 50 mm

-  Tangitlim för limning

-  Pump superflow 6500

-  Backventil modell större*


* Backventil rekommenderas för att undvika baksug. Detta kan ställa till problem då smutsigt vatten rinner tillbaks till dammen. En backventil löser problemet.


Vi har produkterna du behöver! Kontakta oss gärna om du har frågor så hjälper vi dig med ett komplett förslag.