Boanas Logo

Byta UV lampa Bioclear

För att hålla ditt Bioclear filter i bästa skick och för att det ska fungera som du vill är det mycket viktigt att ha koll på både kvartsrör och UV lampa. Ta för vana att varje år byta lampa även om den lyser! Det är också viktigt att kvartsglaset är rent. Du kan ha en helt ny lampa men om kvartsglaset är smutsigt har lampan ingen effekt. UV ljus har svårt att tränga genom fasta partiklar och en beläggning på kvartsglaset blockerar effektivt all UV strålning.


 

Titta på bildserien så ser du hur enkelt det är.

OBSERVERA: Innan du börjar stäng av både pump och UV enhet i filtret genom att dra ur kontakterna!

1. Börja med att skruva bort handtaget. Du lossar de två skruvarna med en stjärnskruvmejsel och drar av handtaget, Lossa sedan de sex skruvarna som håller plastlocket där lampan sitter.