Boanas Logo

Fisksjukdomar dammfisk

När fiskarna blir sjuka är det viktigt att ställa rätt diagnos direkt. Med rätt behandling ökar chansen till snabb bättring. Bilden nedan visar de vanligaste symptomen på en sjuk fisk.

Våra fiskmediciner är i första hand tänkt till dammfiskar t e x guldfisk och koi men fungerar även till andra kallvattenfiskar. Vissa fiskar är känsliga för fiskmedicien t ex guldid och stör. Har man dessa i dammen behandlas sjuka fiskar enklast i ett separat syresatt kar när de blir sjuka.

Fiskar som inte visar några synliga tecken på sjukdom men ändå beter sig konstigt eller i värsta fall dör utan anledning kan vara tecken på dåliga vattenvärden. Fisk kan dö av t ex nitritförgiftning. Då hjälper inte fiskmedicin. Höga nitritvärden i dammen är ett tecken på att den biologiska nedbrytningen i dammen är för dålig eller inte fungerar. Misstänker man dåliga vattenvärden är ett vattentest nödvändigt då man snabbt behöver komma till rätta med problemen. Delvattenbyten hjälper till att börja med och det finns även olika vattenpreparat som förbättrar vattenvärdena. Ibland krävs bättre cirkulation eller större filter.

Att dammfiskar vid enstaka tillfällen blir sjuka är inget konstigt. Vid återkommande problem kan det vara något som är fel i dammen. Parasiter och bakterier finns alltid i dammen och för friska fiskar är de normalt inget problem. Det finns några knep för att hålla dammen och fiskarna i trim. Bra cirkulation och god syresättning är viktigt liksom ett bra filter som klarar uppgiften. För att fiskarna ska klara vintern är rätt foder viktigt. Ofta slår sjukdommarna till på våren när fiskarna är svaga. Rätt foder (energifoder) är viktigt på hösten och på våren. Dessa bygger upp fiskens energireserv och immunförsvar. På sommaren finns Pro Immune foder vilket stärker fiskarnas immunförsvar.

Bilden visar hur det kan se ut när fisken blir sjuk.

  1. Vit / grön vaddliknande beläggning = svampangrepp. Behandlas akut med Antisvamp. Förebyggande med dammasalt.
  2. Svulster bölder och vätskesamlingar = bakterier. Behandlas akut med Antibakterie, förebyggande dammsalt.
  3. Vit mjölkaktig beläggning = orsakas av små parasiter. Behandlas med Antiparasit eller dammsalt.
  4. Fentapp eller blottat skinn = bakterieangrepp. Behandlas akut med Antibakterie, förebyggande dammsalt.
  5. Frasiga eller blodiga fenor (fenröta) = orsak bakterier. Behandlas akut med Antibakterie, förebyggande med dammsalt.
  6. Små vita prickar (vita prick) = orsakas av parasiter. Behandlas med Antiparasit eller förebyggande dammsalt.
  7. Synliga stora parasiter. Behandlas akut med Antiparasit eller dammsalt.
  8. Öppna sår och hål = bakterieangrepp. Behandlas med Antibakterie, förebyggande dammsalt.