Boanas.se - Prisvärda produkter för en porlande trädgård

Handla prisvärda produkter, förvänta dig supersnabba leveranser!

Höst i trädgårdsdammen

Förbered din damm inför vintern

Lövnät - Inget sparar mer tid inför våren än att spänna ett lövnät över dammen på hösten. Nätet hindrar löven från att falla ner och bilda en näringsdepå, som resulterar i alger och grumligt vatten på våren. Våra prisvärda lövnät hittar du här... Även en skimmer som fångar upp löv från ytan gör stor nytta på hösten.

Städning - Nästa års säsong grundläggs faktiskt mycket av hur du sköter höststädningen. Gör du höststädningen ordentligt så sparar du mycket arbete till våren. Löv, döda växter och annat organiskt material sjunker långsamt till bottnen och bygger upp en näringsdepå. Om det finns mycket löv, vissna växter och annan organisk biomassa som ligger kvar, blir risken för syrebrist och uppkomst av sumpgaser betydligt större. När sen våren kommer med snabbt stigande temperaturer och ökad solstrålning, finns det ett näringsrikt vatten som ger en kraftig algtillväxt. Dammens växter har inte kommit igång och kan därför inte ta upp den överflödiga näringen. Resultatet blir att algtillväxten exploderar och ger problem långt in i säsongen. Det är alltid bäst att göra en höststädning för att ge dammen en bra start inför våren. Bra hjälpmedel på hösten är håv eller slamsugare.

Vattenbyte - I samband med höststädningen är det klokt att göra ett ordentligt delvattenbyte. Byt ut ca 20-50% av vattnet i dammen så blir du av med mycket av det näringsrika vattnet. Viktigt att dammen inte tömms helt, då slår man ut det biologiska systemet i dammen .

Syresättning - Även på vintern fortgår nedbrytningen men i långsammare takt. Syre är livsviktigt för alla levande organismer och syrebrist på vintern kan orsaka en katastrof för allt levande i dammen. En syrepump är det bästa hjälpmedlet för en säker syretillförsel även under vintern.Varning: Är cirkulationen för stark riskerar du att fisken dör eftersom fisken förbrukar energi, för att motverka den starka cirkulationen. Det är därför bäst att använda en lagom stor syrepump så fisken kan gå i vila utan att behöva kämpa mot vattenströmningen från en pump. Vi har ett brett sortiment luftpumpar som passar till alla dammar. Syrepumpen skall placeras torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till att den skall stå kallt är att det annars bildas kondens i slangen som fryser och stoppar till. Syrestenen placeras ca 40-80 cm djupt en bit från djuphålan så det varmare vattnet där inte påverkas. Vill du  ytterligare öka säkerheten finns det doppvärmare av titanstål som flyter och hjälper till att hålla en vak isfri. Våra luftpumpar hittar du här... Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt pump

Inför den kalla vintern som kommer finns det en del att tänka på. På den här sidan har vi samlat lite råd och tips om vad du bör tänka på.

(placeholder)

Luftpump

Pondoair 200

Pondoair 450

Pondoair 900

Aquaforte V-10

Aquaforte V-20

Aquaforte V-30

Pondoair 1800

Pondoair 3600

Super Koi 8500

Aquaforte AP 35

Aquaforte AP 60

Aquaforte AP 100

Max 1500 l.

Max 4000 l.

Max 8000 l.

Max 6000 l.

Max 10000 l.

Max 15000 l.

Max 16000 l.

Max 32000 l.

Max 50000 l.

Max 18000 l.

Max 32000 l.

Max 45000 l.

Dammstorlek

(placeholder)

Tabellen hjälper dig välja rätt pump!

IP Klassning*

(placeholder)

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IP 44 utomhus

IPX4 utomhus

IPX4 utomhus

IPX4 utomhus

Växterna i dammen - Näckrosor som är väletablerade och står djupare än ca 50 cm mår i de flesta fall bäst av att stå kvar i dammen. En större kruka ger bättre härdighet eftersom näckrosor tål att det fryser men inte att rotklumpen blir genomfrusen. Vill du ändå ta upp näckrosen mår den bäst av att övervintra frostfritt men kallt i en spann vatten. Den kan också övervintras torrt genom att du ställer den kallt men frostfritt. Lägg en jutesäck eller dylikt över den. Ungefär som man förvarar potatis. Vanliga vattenväxter kan i de flesta fall stå kvar i dammen. Växter som står i större krukor klarar sig bättre eftersom de får en jämnare temperatur och har bättre rotsystem. Innan vintern slår till, tänk på att avlägsna döda växter och växtdelar från dammen.

Fiskar - Skall fisken gå kvar i dammen över vintern är det mycket viktigt att ha cirkulation i vattnet. Fisken utsöndrar ammonium och koldioxid när den andas, och avföringen måste brytas ner på vintern. Även om nedbrytningen går långsamt, avges hela tiden sumpgaser som måste luftas bort. Det bästa sättet är att använda en luftpump. Luften som pumpas ner syresätter vattnet och luftar ur sumpgaserna. Även om dammen fryser så hittar luften en väg ut eftersom isen aldrig är helt tät. Luftstenarna läggs i sidan på dammen på ca 40-80 cm djup men aldrig i själva djuphålan. Vattnet där är lite varmare och skall inte cirkulera. Fisken matas med energifoder tills den tappar intresset för maten. Det brukar ske när temperaturen fallit till ca 6-8 grader. Du märker att fisken inte äter och då slutar du att mata. Om du har stör i dammen så ska den ha mat ner till ca 3 graders vattentemp.

Pumpar & Filter - Pumpar som riskerar att bottenfrysa är alltid bäst att ta in. Rengör pumpen ordentligt och lägg den i en hink vatten över vintern och förvara den frostfritt. Provkör den gärna någon minut då och då. Stänger du av pumpen men låter den ligga kvar i dammen är det bra att köra den några minuter med jämna mellanrum. Har du ett filter med UV-C är det mycket viktigt att du tar in elektronikdelen med UV-C enheten. Låter du det stå kvar riskerar du att elektroniken fryser sönder. Det gäller speciellt kvartsglaset som är mycket känsligt. Tänk på att det inte finns någon garanti för spruckna kvartsglas. Spricker kvartsglaset kommer det in vatten i eldelen och hela filtret måste bytas.Ta in filtret, tvätta filterplattorna och förvara filtret öppnat och luftigt.   Powerbeadfilter skall om möjligt tas in och förvaras frostfritt. Filtret töms genom att skruva ur den skruv som sitter i botten, sidan om avtappningskranen. Det sitter en sil på insidan som hindrar beadsen från att åka ut. Var noga med att alla kranar är öppnade under vintern.