Höst tips för trädgårdsdammen

Inför den kalla vintern som kommer finns det en del att tänka på. På den här sidan har vi samlat lite råd och tips om hur du förbereder din damm för vintern.


Nät för höstlöven


Praktisk slamsugare


Luftpump håller isfritt

Lövnät - Inget sparar mer tid inför våren än att spänna ett lövnät över dammen på hösten. Nätet hindrar löven från att falla ner och bilda en näringsdepå som resulterar i alger och grumligt vatten på våren. Även en skimmer som fångar upp löv från ytan gör stor nytta på hösten.

Städning - Nästa års säsong grundläggs faktiskt mycket av hur du sköter höststädningen. Gör du höststädningen ordentligt så sparar du mycket arbete till våren. Löv, döda växter och annat organiskt material sjunker långsamt till bottnen och bygger upp en näringsdepå. Om det finns mycket löv, vissna växter och annan organisk biomassa som ligger kvar, blir risken för syrebrist och uppkomst av sumpgaser betydligt större. När sen våren kommer med snabbt stigande temperaturer och ökad solstrålning, finns det ett näringsrikt vatten som ger en kraftig algtillväxt. Dammens växter har inte kommit igång och kan därför inte ta upp den överflödiga näringen. Resultatet blir att algtillväxten exploderar och ger problem långt in i säsongen. Det är alltid bäst att göra en höststädning för att ge dammen en bra start inför våren. Bra hjälpmedel på hösten är håv eller slamsugare.

Vattenbyte - I samband med höststädningen är det klokt att göra ett ordentligt delvattenbyte. Byt ut ca 20-50% av vattnet i dammen så blir du av med mycket av det näringsrika vattnet. Viktigt att dammen inte töms helt, då slår man ut det biologiska systemet i dammen .

Syresättning - Även på vintern fortgår nedbrytningen men i långsammare takt. Syre är livsviktigt för alla levande organismer och syrebrist på vintern kan orsaka en katastrof för allt levande i dammen. En syrepump är det bästa hjälpmedlet för en säker syretillförsel även under vintern.Varning: Är cirkulationen för stark riskerar du att fisken dör eftersom fisken förbrukar energi, för att motverka den starka cirkulationen. Det är därför bäst att använda en lagom stor syrepump så fisken kan gå i vila utan att behöva kämpa mot vattenströmningen från en pump. Vi har ett brett sortiment luftpumpar som passar till alla dammar. Syrepumpen skall placeras torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till att den skall stå kallt är att det annars bildas kondens i slangen som fryser och stoppar till. Syrestenen placeras ca 40-80 cm djupt en bit från djuphålan så det varmare vattnet där inte påverkas. Vill du  ytterligare öka säkerheten finns det doppvärmare av titanstål som flyter och hjälper till att hålla en vak isfri.  Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt pump