Boanas Logo

Höst tips för trädgårdsdammen

Inför den kalla vintern som kommer finns det en del att tänka på. På den här sidan har vi samlat lite råd och tips om hur du förbereder din damm för vintern.


Nät för höstlöven


Praktisk slamsugare


Luftpump håller isfritt

Lövnät - Inget sparar mer tid inför våren än att spänna ett lövnät över dammen på hösten. Nätet hindrar löven från att falla ner och bilda en näringsdepå som resulterar i alger och grumligt vatten på våren. Även en skimmer som fångar upp löv från ytan gör stor nytta på hösten.

Städning - Nästa års säsong grundläggs faktiskt mycket av hur du sköter höststädningen. Gör du höststädningen ordentligt så sparar du mycket arbete till våren. Löv, döda växter och annat organiskt material sjunker långsamt till bottnen och bygger upp en näringsdepå. Om det finns mycket löv, vissna växter och annan organisk biomassa som ligger kvar, blir risken för syrebrist och uppkomst av sumpgaser betydligt större. När sen våren kommer med snabbt stigande temperaturer och ökad solstrålning, finns det ett näringsrikt vatten som ger en kraftig algtillväxt. Dammens växter har inte kommit igång och kan därför inte ta upp den överflödiga näringen. Resultatet blir att algtillväxten exploderar och ger problem långt in i säsongen. Det är alltid bäst att göra en höststädning för att ge dammen en bra start inför våren. Bra hjälpmedel på hösten är håv eller slamsugare.

Vattenbyte - I samband med höststädningen är det klokt att göra ett ordentligt delvattenbyte. Byt ut ca 20-50% av vattnet i dammen så blir du av med mycket av det näringsrika vattnet. Viktigt att dammen inte töms helt, då slår man ut det biologiska systemet i dammen.

Mata fiskarna. Så länge vattentemperaturen överstiger ca 8 grader så ska fiskarna ha mat. På hösten och våren är energifoder det bästa fodret för fiskarna. Energifoder är ett lättsmät foder som stärker fiskarna inför den kalla vintern. Viktigt att ge fiskarna bra förutsättningar. Rätt foder bygger upp dem inför den tuffa vintern. När fiskarna inte är intresserade av fodret längre ska man sluta mata helt. Vid kalla vattentemperaturer klarar fiskarna inte att smälta fodret. Detta gäller för de flesta dammfiskar men finns undantag, stör är exempel på en fisk som behöver matas även på vintern.

Ta in fiskarna på vintern? En förutsättning för att fiskarna ska kunna övervintra ute i dammen är att den är tillräckligt djup. Är den inte det bör fiskarna tas in och förvaras inomhus på vintern. Guldfiskar kräver ett djup på minst 60 cm för att klara vintern ute koi behöver minst det dubbla. Bor man i norra sverige bör det vara ännu djupare p.g.a kylan.

Syresättning - Även på vintern fortgår nedbrytningen men i långsammare takt. Syre är livsviktigt för alla levande organismer och syrebrist på vintern kan orsaka en katastrof för allt levande i dammen. En syrepump är det bästa hjälpmedlet för en säker syretillförsel även under vintern, den hjälper även till att hålla en liten vak isfri. Varning: Är cirkulationen för stark riskerar du att fisken dör eftersom fisken förbrukar energi, för att motverka den starka cirkulationen. Det är därför bäst att använda en lagom stor syrepump så fisken kan gå i vila utan att behöva kämpa mot vattenströmningen från en pump. Vi har ett brett sortiment luftpumpar som passar till alla dammar. Syrepumpen skall placeras torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till att den skall stå kallt är att det annars bildas kondens i slangen som fryser och stoppar flödet. Syrestenen placeras ca 40-80 cm djupt en bit från djuphålan så det varmare vattnet där inte påverkas. Vill du  ytterligare öka säkerheten för fiskarna finns det doppvärmare av titanstål som flyter och hjälper till att hålla en vak isfri.  Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt luftpump:

- Luftpump 200-700 l/h passar till mindre dammar upp till ca 4000 liter.

- Luftpump 700-1500 l/h passar till dammar upp till ca 10000 liter.

- Luftpump 1500-4000 l/h passar till dammar upp till ca 40000 liter.

- Luftpump 4000-12000 l/h passar till dammar upp till ca 120000 liter.

En bra luftpump hjälper till med syresättning samtidigt som den håller en liten vak öppen. Kan man hålla öppet vatten större delen av vintern så vädras sumpgaser ut den vägen. Det är svårt att undvika att isen lägger sig när det är som allra kallast. Oftast är detta inget problem, fiskarna klarar sig ändå. När det blir lite mildare kan man hjälpa till genom att hälla ljummet vatten på isen för att skynda på issmältningen. Lite dammsalt i hålet kan också göra susen!

Tips! Undvik att knacka hål på isen vintertid om du har fiskar i dammen då detta stör fiskarna. De behöver lugn och ro under isen och att knacka hål gör ofta mer skada än nytta.

Tips 2! En luftpump fungerar ofta bra tillsammans med en isstoppare av frigolit. Frigoliten isolerar samtidigt som den hjälper till att hålla syrestenarna på rätt djup.