Boanas Logo

Laga hål i dammduken

Hur mycket vatten dunstar det naturligt i en damm? Detta är en svår fråga att svara på men ett visst naturligt svinn av vatten får man räkna med. En del vatten försvinner genom avdunstning men även växter bredvid dammen kan suga vatten så det är inte alls konstigt att det behövs påfyllning ibland.


Läcker det i din damm? Försvinner det mer vatten än vad som kan förklaras med naturlig avdunstning? Detta kan vara en dammägares mardröm men lugn, det brukar gå att fixa till relativt enkelt. Ibland kan det svåraste vara att hitta hålet. Här kommer lite tips om hur du ska gå till väga.Innan du börjar leta hål i duken vill vi att du gör detta:

  • Stäng av pumpar och filter för att utesluta att det är där det läcker. Det är inte alls ovanligt att det förekommer läckage på slangar eller kopplingar. Därför är det ett bra tips att stänga av alla pumpar och dylikt för att utesluta att läckaget finns där. Finns det ett vattenfall kopplat till dammen så kan även skvätt därifrån göra att dammen tappar vatten.
  • Ta bort överflödiga slangar från dammen. En slang som ligger i dammen kan orsaka självsug och det kan se ut som att dammen läcker.

Om det går att utesluta att det inte är slangar och kopplingar som läcker är det dags att leta hål i själva dammduken. Är pumpen avstängd så bruka det gå stt se var hålet finns. Lått vattnet rinna tills vattennivån slutar sjunka. Det blir lättare att hitta hålet när man vet var man ska leta.


När hålet väl är funnet så har vi speciella lagningssatser för att laga duken. Videon nedan visar hur det går till.