Boanas Logo

UV-C och Amalgam

UV-C hjälper dig att få klart vatten i dammen. Grönt vatten - Svävalger är tyvärr ett vanligt problem i dammar. Dess bättre finns det enkla metoder för att få bukt med dem. UV-C är en beprövad metod som ger snabbt resultat. Användning av UV-C i dammen är ofarligt för växter och fiskar. En UV-C lampa ersätter inte dammens biologiska filter, den bör ses som ett komplement till detta.


UV-C - Motverkar grönt vatten -


och svävalger

Ultraviolett ljus (UV-C) är en beprövad metod för att eliminera skadliga mikroorganismer i vatten. Kortvågigt UV-C ljus dödar ett flertal organismer som finns i vatten, förutsatt att de utsätts för tillräcklig lång exponeringstid och dos. UV-C bryter ner mikroorganismens DNA och hindrar den för att föröka sig. Svävalger klumpas ihop och kan filtreras bort i mekaniska filter. Det gör att vattnet ofta blir kristallklart och du kan verkligen njuta av dina fiskar.

UV-C enheter består av en kammare där lysröret sitter omgivet av ett kvartsglas. Det är viktigt att kvartsglaset är av bra kvalitet och rengörs regelbundet för att ljuset skall kunna passera obehindrat. Vanligt glas släpper inte igenom UV-C ljus. En pump används för att pumpa vattnet förbi UV-C ljuset. För bästa resultat bör UV-C ljuset användas kontinuerligt (24 timmar/dag) under säsongen.

Det UV ljus som används mäts i enheten nanometer i våglängder från 190 nm-400 nm och delas in i tre band UV-A, UV-B samt UV-C. De två banden UV-A och UV-B är inte lämpliga för bakteriebekämpning eller att eliminera svävalger.

Hur kraftig lampa ska jag ha? Vi brukar säga att under idealiska förhållanden räcker 1 watt till ca 1000 liter vatten. I fiskdammar rekommenderar vi minst 2 watt per 1000 liter vatten och i dammar med mycket fisk t ex koidammar 4 watt per 1000 liter vatten. Exempel: en damm med lite fiskar på 20000 liter bör då ha minst 40 watt UV-C. Det gör ingenting om UV-C enheten är större, kan inte överdoseras.

UV-C har även viss effekt mot bakterier och parasiter i vattnet, bra för fiskarna i dammen. Vid användning av vissa algmedel finns rekommendation på paketen att tillfälligt stänga av UV-C i början av behandlingen. Gör detta vid behov.

En UV lampa har en begränsad livslängd. Efter en säsongs användning kan den tappa upp till ca 50% av sin effekt. Vi rekommenderar därför att lampan byts regelbundet helst varje säsong. En amalgamlampa har normalt något längre livslängd än en UV-C lampa.

Amalgam jämfört med UV-C. På senare tid har amalgamlamporna vunnit mark. Amalgam enheterna är ännu mer effektivt (upp till dubbla effekten) än UV-C och rätt installerade är de ofta ett bra alternativ. Det finns även nackdelar med amalgam. Dessa enheter är dyrare och de alstrar mer värme vilket kan medföra problem. Tänk därför på att följa manualen noga när du installerar amalgam i dammen.