Boanas Logo

Vinter i trädgårdsdammen

På vintern händer det inte så mycket i dammen. Har man gjort förberedelserna rätt så har fiskarna det bra under isen. Viktigt att man regelbundet kollar funktion av luftpumpar och isstoppare.
På vintern är aktiviteten låg i dammen. Det är därför en bra tidpunkt att börja planera inför nästa säsong då mycket sker på våren. Våren är bästa tid för plantering och ska man utöka fiskbeståndet görs det med fördel på våren.

Har du fiskar i dammen så behöver de lite hjälp för att klara vintern. Håll därför koll på t ex luftpumpar och isstoppare så att de inte stannar när det är som kallast.

Mata fiskarna? När vattentemperaturen understiger ca 8 grader ska man sluta mata dammfiskarna helt då de inte kan smälta maten i så kalla temperaturer. Undantag finns t ex stör som ofta vill ha mat hela säsongen.

Syresättning - Även på vintern fortgår nedbrytningen men i långsammare takt. Syre är livsviktigt för alla levande organismer och syrebrist på vintern kan orsaka en katastrof för allt levande i dammen. En syrepump är det bästa hjälpmedlet för en säker syretillförsel även under vintern, den hjälper även till att hålla en liten vak isfri. Varning: Är cirkulationen för stark riskerar du att fisken dör eftersom fisken förbrukar energi, för att motverka den starka cirkulationen. Det är därför bäst att använda en lagom stor syrepump så fisken kan gå i vila utan att behöva kämpa mot vattenströmningen från en pump. Vi har ett brett sortiment luftpumpar som passar till alla dammar. Syrepumpen skall placeras torrt och kallt vid sidan om dammen. Orsaken till att den skall stå kallt är att det annars bildas kondens i slangen som fryser och stoppar flödet. Syrestenen placeras ca 40-80 cm djupt en bit från djuphålan så det varmare vattnet där inte påverkas. Vill du  ytterligare öka säkerheten för fiskarna finns det doppvärmare av titanstål som flyter och hjälper till att hålla en vak isfri.  Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt luftpump:

- Luftpump 200-700 l/h passar till mindre dammar upp till ca 4000 liter.

- Luftpump 700-1500 l/h passar till dammar upp till ca 10000 liter.

- Luftpump 1500-4000 l/h passar till dammar upp till ca 40000 liter.

- Luftpump 4000-12000 l/h passar till dammar upp till ca 120000 liter.

En bra luftpump hjälper till med syresättning samtidigt som den håller en liten vak öppen. Kan man hålla öppet vatten större delen av vintern så vädras sumpgaser ut den vägen. Det är svårt att undvika att isen lägger sig när det är som allra kallast. Oftast är detta inget problem, fiskarna klarar sig ändå. När det blir lite mildare kan man hjälpa till genom att hälla ljummet vatten på isen för att skynda på issmältningen. Lite dammsalt i hålet kan också göra susen!

Tips! Undvik att knacka hål på isen vintertid om du har fiskar i dammen då detta stör fiskarna. De behöver lugn och ro under isen och att knacka hål gör ofta mer skada än nytta.

Tips 2! En luftpump fungerar ofta bra tillsammans med en isstoppare av frigolit. Frigoliten isolerar samtidigt som den hjälper till att hålla syrestenarna på rätt djup.